افتتاح حساب واقعی در عرض چند دقیقه

برای باز کردن حساب تجاری لطفا همه ی شرایط و ضوابط را بخوانید و همه ی بخش ها را پر کنید.

اطلاعات حساب
  
 اطلاعات شخصیتجربه تجارت

آیا شما شخصا در هر یک از موارد زیر در 2 سال گذشته فعالیت داشته اید ؟

CFD's    FX    Shares    Options    Futures    None
تصدیق کردن

لطفا تایید کنید که شما تمامی شرایط و ضوابط را خوانده و قبول کرده اید.

اثبات هویت

اثبات محل سکونت
Scroll to Top